Понеділок, 20 Травня, 2024

Херсон та його преса 19-го століття

Попри те, що Херсон став центром досить великої губернії в 1803 році, офіційне друковане видання в ньому з’явилося лише через 35 років. Наприклад, в Одесі, яка формально підкорялася Херсону, на той час було вже два друковані видання.

Як і належить головному виданню, газета, що отримала народження в головному місті отримала назву “Херсонські губернські відомості” (ХГВ). Її друкували у друкарні губернського правління. Більше на kherson-future.com.ua.

Первісток в історії херсонських мас-медіа

За свої вісім десятків років існування газета значно змінилася, перетворившись із тижневика (1838-1865) на видання, яке з’являлося перед очима читача тричі на тиждень (1904-1919 роки).

Наповненням “Херсонських губернських відомостей” служили циркулярні документи місцевої влади (офіційний відділ) та матеріали з історії, економіки та деяких інших питань міста та регіону.

Важливе місце у “Відомостях” було відведено повідомленням, указам та

розпорядження, що виходили з Петербурга. Тут можна було зустріти оголошення про купівлю-продаж різного майна і, зрозуміло на початок 1861 року, про продаж кріпаків.

У 1861 році, отримавши дозвіл рерайт матеріалів офіційної центральної преси, нації “Відомості” почали друкувати матеріали політичного змісту та статті. та статей. Тут знайшли місце аналіз архівних документів, бібліографічні матеріали, описи історичних пам’яток. Останній штрих дав поштовх тому, що у 1876-1878 роках на сторінках газет були нариси з історії Херсона.

Висвітлення шкільних питань та проблем

Окремий пласт публікацій “ХГВ” склали аналітичні статті та інші матеріали щодо проблем розвитку освіти.

Серед матеріалів газети особливого хочеться приділити окрему увагу “Короткій записці Херсонської губернської гімназії”, в якій автори розглядають етап становлення гімназії, а також звертають увагу на те, що сам Херсон, як і його губернії, значно відстають від створення навчальних закладів.

Треба сказати, що матеріали з теми освіти з’являлися і натомість те, що у державі відкривалися у великій кількості навчальні заклади, зокрема початкові міські училища.

Матеріали на освітню тематику викликали дискусії серед читачів. Наприклад, якось у газеті з’явилася критична стаття постійного кореспондента В. Негрескула “Лист редактору”, в якій були представлені авторські спогади про час навчання у Херсонській гімназії. Негрескул наполягав на тому, що система освіти є надто суворою та містить численні заборони. Втім, були у матеріалі та позитивні моменти.

Упродовж 60 років “Відомості” мали медіамонополію Херсона, поки в перший день березня 1898 року вийшов у світ перший газети “Югъ” – приватного видання.

Минають роки, кожен із яких несе масу змін, зокрема у світ преси. Остання дедалі більше переходить на ”цифру”. З цим складно сперечається, цьому не можна протистояти й, загалом, нема за що. Проте, друковане газетне слово залишається з нами у вигляді бібліотечних фондів, які зберігають пам’ять про старі газети. Наприклад, у бібліотеці імені Олеся Гончара у Херсоні можна знайти підшивки “ХГВ” за 1865-1905, 1917 та 1919 роки.

Хоча “Херсонські губернські відомості” перестали публікуватися через два роки після повалення в Росії царату, цей різноплановий феномен іноді привертає увагу людей. До них входять краєзнавці, історики, журналісти. У 2020 році Херсонський держуніверситет було написано та успішно захищено бакалаврську роботу студентки Каріни Латишевої, в якій вона розглянула питання формування друкованої культури в її рідному місті, підкріпивши свої роздуми великою кількістю цитат, імен, дат та посилань до подій.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.